Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

“CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI”- TUYÊN BỐ CỦA CHDCND TRIỀU TIÊN

Chủ nghĩa tư bản không có tương lai” – CHDCND Triều Tiên tuyên bố. “Đây chỉ còn là vấn đề thời gian để chủ nghĩa tư bản biến mất khỏi mặt đất”. 
Trong một diễn giải đặc biệt lạc quan về xu hướng phát triển của hệ thống quốc tế đương đại  30 năm gần đây trên các phương diện tư tưởng, kinh tế, Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên phân tích rằng, thế giới bên ngoài nước Bắc Triều Tiên, thậm chí ở cả các quốc gia biệt lập nhất, đều có xu hướng đi theo chủ nghĩa Mác, nhưng tiếp cận nó trên những góc độ mới.

 Điều đó minh chứng cho tính đúng đắn  của lịch sử rằng,  chủ nghĩa tư bản tất yếu diệt vong, chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ chiến thắng.
Báo chí Bắc Triều Tiên viết rằng:
“Cùng với sự tiến bộ của khoa học – công nghệ, trong khi những người lao động trí óc làm thuê cho các nhà tư bản ngày càng gia tăng, thì chủ nghĩa tư bản ngày càng mục ruỗng hơn bởi mâu thuẫn nội tại của mình, dẫn đến quá trình diệt vong không tránh khỏi”.
“Điều đó sẽ không thay đổi, dù giai cấp tư sản, chính trị gia phương Tây, cơ quan ngôn luận của họ đang trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì hệ thống tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi sự vây hãm của khủng hoảng kinh tế, chính trị,  song  điều đó chỉ làm cho hệ thống cầm quyền của họ trở nên phát xít và phản động hơn”- các cơ quan thông tấn của một quốc gia không thể cung cấp đầy đủ năng lượng và lương thực cho 24 triệu dân của mình đã viết như vậy.
Chủ nghĩa  tư bản ồ ạt truyền bá tư tưởng phản động, văn hóa và lối sống tư sản với mục tiêu làm tê liệt ý chí đấu tranh của quần chúng, khiến họ bị phụ thuộc, làm cho họ tuân phục hệ thống tư bản chủ nghĩa, bóc lột họ. Điều đó khiến cho người dân các nước tư bản chủ nghĩa rơi vào tình cảnh khốn khổ và đen tối.
 "Hệ thống tư bản chủ nghĩa ngày càng tiến gần hơn tới kết thúc của nó do đời sống chính trị phản động, đời sống vật chất và đời sống tinh thần bị tha hóa, đời sống văn hóa nghèo nàn”

Source: Blog JANUARY 15, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!