Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

“CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI”- TUYÊN BỐ CỦA CHDCND TRIỀU TIÊN

Chủ nghĩa tư bản không có tương lai” – CHDCND Triều Tiên tuyên bố. “Đây chỉ còn là vấn đề thời gian để chủ nghĩa tư bản biến mất khỏi mặt đất”. 
Trong một diễn giải đặc biệt lạc quan về xu hướng phát triển của hệ thống quốc tế đương đại  30 năm gần đây trên các phương diện tư tưởng, kinh tế, Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên phân tích rằng, thế giới bên ngoài nước Bắc Triều Tiên, thậm chí ở cả các quốc gia biệt lập nhất, đều có xu hướng đi theo chủ nghĩa Mác, nhưng tiếp cận nó trên những góc độ mới.